top of page

Jauniešu veidotā filma "Ietekmēt"

Vienmēr visās sabiedrībās būs kāds, kas ir citāds. Baltais zvirbulis, grēkāzis - sauciet kā gribat. Savā skolā tāda ir Anna. Cīņa ar mobingu, ar sevi, atbalsta meklējumi ģimenē un draugu lokā, Bet Anna netiek sadzirdēta un atbalstu, ko citi mēģina sniegt, viņa nav gatava pieņemt.  Izrādās, ka palīdzība nāk no visnegaidītākās puses… Filma “Ietekmēt” ir pašu jauniešu stāsts no viņu skatpunkta par problēmām skolā un ģimenē.

Rīgas Katoļu ģimnāzijas (RKĢ) audzēkņi gadu ir strādājuši pie filmas, paši veidojot scenāriju, plānojot filmēšanu, filmējot un paši filmējoties. Nosaukums "Ietekmēt" ir radies, iedvesmojoties no influenceru un jūtūberu pieaugošās ietekmes sabiedrībā, kas jauniešu auditorijai ir kļuvis par svarīgāko informācijas avotu.

Filmas sižēts ir balstīts skolēnu pieredzē un novērojumos, un runā par pusaudžu auditorijai aktuālām lietām – skolu, mobingu skolā, pirmo mīlestību un nesaprašanos ar vecākiem. Režisors Dāvids Krūze (RKĢ 2020. gada absolvents) par filmu raksta: "Filmas nosaukums runā par to, kā jaunieši un cilvēki vispār spēj ietekmēt viens otra dzīvi. Ļoti svarīgu lomu filmā spēlē influenceris (Edgar Fresh, ,kas filmā spēlē sevi). Filmas scenārijā unikalitāte slēpjas tajā, ka pieaugušie gandrīz vispār netiek iesaistīti, bet galvenie "podu vārītāji" un problēmu risinātāji ir paši jaunieši."

Filmas scenārija autors un režisors ir Dāvids Krūze, filmā piedalās Amanda Krūmiņa, Anna Romanova, Elīze Vīgante, Estere Bulle, Grēta Martina Endola, Jeļisejs Novojevskis, Kristers Grobiņš, Markuss Damulevičs, Nadīna Ozola, Patrīcija Paula Stulbe, Rojs Ralfs Bidzāns, Sandra Dzintare, Misael Mendoza, Indra Vaļeniece un Edgar Fresh. Filmā skan MESA "Man nav bail".

Filma tapusi ar Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atblastu projekta "PuMPuRS" ietvaros

Rakstiet mums un aiciniet mūs uz savu skolu!

bottom of page